MonitoringMonitoringEnergie BerekenenEnergie berekenen

Wij zijn een nieuwe manier om uw bestaande woning energiezuiniger, comfortabeler en waardevoller te maken. De renovatie doen we snel, de financiering kan via uw energierekening lopen en we doen het samen met uw buren. Voor elkaar, met elkaar.

icoontje

Binnen 48 uur je huis
milieuvriendelijk gerenoveerd.

Na een gedegen voorbereiding voert WAIFER de renovatiewerkzaamheden voor een geheel blok uit binnen uiterlijk 48 uur. De renovatie is afhankelijk van de status van uw woning en kan bestaan uit: Dakisolatie, gevelisolatie, vloerisolatie, HR++ glas en een efficiënte verwarmingsinstallatie. Naast renovatie kunnen we ook meteen tegen een gunstige prijs zonnepanelen laten plaatsen.

icoontje

Financiering.

U mag natuurlijk de renovatie direct betalen of zelf financieren via bijvoorbeeld uw hypotheek. In dat geval regelt Waifer alles voor u behalve de financiering. Als u om wat voor reden dit niet wilt, dan gaan we met u aan de slag om dit te laten lopen via uw energierekening. De investeringsvergoeding zal gelijk zijn aan de besparing in gas, welke wordt bepaald op basis van uw werkelijke historisch gecorrigeerde energiegebruik van de laatste drie jaren, gecombineerd met de effecten van de uitgevoerde maatregelen.

sluit
icoontje
Binnen 48 uur is ook
maatwerk mogelijk.

Extra wooncomfort.

Binnen dezelfde 48 uur kunnen we ook meteen extra wensen van u uitvoeren. Dit kan zowel te maken hebben met energie (zonneboiler, zonnepanelen e.d.), met extra comfort wensen (dakkapel, dakraam, serre, etc) of achterstallig onderhoud. Energiewensen kunnen ook via de energierekening, de comfort wensen en onderhoud moet u zelf financieren.

Samen met de buren.

Vanuit technische en kostenoverwegingen renoveren we altijd een compleet blok woningen / 2-onder 1 kap. Omdat alle woningen, de bewonerswensen en het huidige energiegebruik verschillend zijn zullen we altijd maatwerk leveren per woning. Samen met ons bepaalt u de datum van uitvoering.

sluit
icoontje
Renovatiekosten
voor WAIFER.

Fiscus betaalt mee.

Voor bewoners-eigenaren is de vergoeding die u betaalt via de energierekening voor de investering die WAIFER gedaan heeft qua woningverbetering grotendeels aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Jaarlijks krijgt u een opgave op uw energierekening welke gedeelte aangemerkt wordt als rente.

Inzicht in uw energiegebruik.

Bij de renovatie wordt een apparaatje geïnstalleerd, gekoppeld aan uw digitale energiemeters, die bijhoudt hoe uw gebruik is. Dit krijgt u weer via internet inzichtelijk zodat u nog energiezuiniger kan wonen. Alle extra besparingen op energie zijn volledig voor u.

sluit
icoontje
Langjarig contract,
elk moment opzegbaar.

Nieuwe energieleverancier.

U krijgt voortaan energie geleverd van een nieuwe energieleverancier. Dat komt omdat de financiering van de investering loopt via de energierekening. Ook zorgen we ervoor dat u goed inzicht krijgt in uw gebruik en eventueel opwekking van energie. WAIFER heeft afspraken gemaakt met de energieleverancier dat de prijs beduidend lager ligt dan gemiddeld.

Verhuizen?

Indien u uw woning verkoopt eindigt het contract. De nieuwe eigenaar profiteert volledig van alle maatregelen en kiest weer zijn eigen energieleverancier. Het nog overgebleven niet afgeschreven deel van de waarde van de investering moet u dan betalen. Maar pas op het moment van verkoop als u de verkoopprijs ontvangt.

Vaste afschrijving.

Het contract met WAIFER is altijd opzegbaar om wat voor reden dan ook. Vanaf het moment van beëindiging profiteert u volledig van alle energiebesparingen. Vooraf krijgt u precies inzichtelijk hoeveel er per jaar wordt afgeschreven op de waarde van de investering. Alleen dit restant moet u betalen bij contract beëindiging.

sluit
icoontje
Samen met
de buurt.

Mede eigenaar van WAIFER lokaal.

Indien u uw woning laat renoveren krijgt wordt u mede-eigenaar van de lokale organisatie. Per lokale organisatie wordt geregeld hoe dit precies wordt uitgevoerd.

Lokale uitvoering.

WAIFER kent een gestandaardiseerd proces om de kwaliteit, de kosten en snelheid van uitvoering te waarborgen. Landelijk werkende partijen zijn verantwoordelijk voor dit proces. Waar mogelijk schakelen zij lokale partijen in om te helpen bij de uitvoering en beheer.

icoontje

Langjarig contract,
elk moment opzegbaar.

Een energie efficiënte renovatie is een forse investering. Omdat WAIFER de financiering laat lopen via de energierekening is een 15 jarig contract noodzakelijk. In dit contract wordt geregeld wat de waarde van de investering is, welke vergoeding u betaalt voor de renovatie via de energierekening en wie u energie gaat leveren.

icoontje

Samen met
de buurt.

WAIFER helpt om lokaal een organisatie op te zetten die de renovaties kan uitvoeren en beheren. Met lokale belangenbehartigers zoals gemeente, woningeigenaren belang, huurdersbelang, milieu belang, woningcorporatie e.d. wordt een stichting opgericht die WAIFER Lokaal bestuurt. Deze stichting is meerderheidsaandeelhouder van een organisatie die lokaal de contracten beheert. De missie van Waifer is het creëren van “Community Value” daarom wordt een rendement ook weer grotendeels geherinvesteerd in duurzame buurtontwikkeling.